top of page
Subscribe to our newsletter:

Great! We're gonna send you stuff!

PLIGN2-p2-01.png

12.1.23 - PL Schaeffel ||| אגן

שתי הופעות אלקטרו-אקוסטיות:

 

PL Schaeffel


אחרי שנתיים או יותר של הפסקה PL Schaeffel חוזרים להופעת איחוד ופירוק מיוחדת לכבוד השקת האלבום I Wish I Was John Coltrane.

הטריו משתדל לא להיכלא לז'אנרים ספציפיים, וחוגג את מסורת האימפרוביזציה הנסיונית

ולא מגלה מה יקרה בהופעה.

על התופים והאלקטרוניקה - עמר גולדברג
גיטרות, קולות וקשקושים - עמרי דה פיצ'וטו
נו-אינפוט, טייפים וקולות - בר ערן

https://omergoldberg.bandcamp.com/.../i-wish-i-was-john...

 

אגן

באמצעות לייב פרוססינג, התפקידים האקוסטיים והאלקטרוניים של חברי אגן

נקשרים זה בזה ביחסים הדדיים של תלות ושליטה.

נשימות ושירה, טקסטים מפורקים, מוזיקה מאולתרת, מהבטן, לפעמים כבדה.

נעם אחדות - קול וכלי הקשה
גדעון לוי - נו-אינפוט מיקסר
אילן ברקני - תופים וכלי הקשה

 

 

חמישי 12.1.23
דלתות 20:30
כרטיסים 40₪

bottom of page